Jaroslav Vavera-prezident

Jiří Brunclík jednatel/hospodář

Bohouš Kučera revizní komise

Vladimír Slabý revizní komise

Gábina Pospíšilová interrep